Για κράτησεις παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί η παρακάτω φόρμα. Για private dining, party και εταιρικές εκδηλώσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.